Mijn reis

Psychosynthese is een ontwikkelingsweg die me heeft helpen te ontdekken wie ik werkelijk ben, wat mijn potentieel is en hoe ik hier concreet vorm aan kan geven in mijn leven en werk.

Door in contact te komen met een stevige basis in mezelf ontstaat inzicht, wat me beweegt en wat bij me past. Hierdoor zie ik nieuwe mogelijkheden en kun ik keuzes maken die bij me passen. Gaandeweg ervaar ik meer emotionele en mentale vrijheid en balans in mijn leven.

Psychosynthese gaat uit van een persoonlijke benadering. Als mens sta je voortdurend in contact met anderen. Denk bijvoorbeeld aan relaties, vrienden en in je werk. Daarom wordt ook rekening gehouden met de wereld waarin je leeft. Door de weg die je aflegt, zul je gaan ervaren dat je relaties en contacten met anderen en de wereld om je heen worden verrijkt. Iedereen leeft in twee werelden; de bewuste én onbewuste. Juist deze heeft bij veel mensen té veel invloed op de keuzes die wél, of juist niet, gemaakt worden. Het leren herkennen van onbewuste patronen maakt dat je vrijer, en voller kunt leven. Dat juist het onbewuste je niet langer in de weg staat om ‘je eigen leven te leren leven’.

Grondlegger Roberto Assagioli 

EFT therapie, een emotionele variant van acupunctuur; zonder naalden.

Emotional Freedom Techniques of wel EFT, een specifieke methode van energiepsychologie, een alternatieve geneeswijze en een ver familielid van de acupunctuur. EFT werkt met energiebanen die weerslag hebben op lichaam, geest, emoties en gedachten. Het zogenaamde meridiaansysteem.

De menselijke emotie wordt bijzonder onderschat wanneer het gaat om genezing zowel van lichaam als van geest. Een emotionele dissonantie, uit zich als een energiestoring in het lichaam. Dit maakt dat je last kunt krijgen van allerlei spanningen. Het gevoel dat het ‘te veel is’ komt dan snel om de hoek kijken. Slapeloosheid, rusteloosheid, vermoeidheid allemaal kenmerken die aangeven dat je niet lekker in je vel zit.

Het lichaam slaat alle ervaringen op. Dit kunnen zowel lichamelijke als ook psychische trauma’s betreffen. Bij een volgende gelegenheid zal het lichaam deze verstoring van energieën herkennen en het als een patroon opslaan. EFT helpt je om deze, vaak oude, patronen te doorbreken.

Mogelijke emotionele klachten worden niet direct in relatie gebracht met het lichaam, echter wanneer je met aandacht gaat voelen kan je die wel waarnemen. Met EFT wordt de energetische storing in het lichaam opgelost. Dit door zachtjes te kloppen op bepaalde acupunctuurpunten op het lichaam.

Grondlegger Gary Craig